STRONGER TOGETHER

Celem projektu STRONGER TOGETHER jest kontynuacja idei międzynarodowego seminarium „Usłyszeć Innego/Inną” polegająca na wzmocnieniu dialogu międzykulturowego pomiędzy sześcioma organizacjami pozarządowymi z Polski i Litwy MALOKA Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław Fundacja “Jesteśmy Dla Was” Fundacja W Stronę Dialogu You Plan Culture VŠĮ “Romų Integracijos Centras”
Część pierwsza projektu to kilkutygodniowa akcja online, podczas której pragniemy wspierać przekaz antydyskryminacyjny w sieci, część druga to spotkanie w Wilnie w czerwcu 2022 r., które będzie okazją do wymiany doświadczeń i budowania relacji międzykulturowych pomiędzy partnerami.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
The STRONGER TOGETHER project is a continuation of the theme of ​​the international seminar “Hear the Other”, through strengthening the intercultural dialogue between six NGOs from Poland and Lithuania.
The first part of the project is an online campaign lasting several weeks, during which we want to support the anti-discrimination message online, the second part is a meeting in Vilnius in June 2022, which will be an opportunity to exchange experiences and build intercultural relations between partners.