ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ PROJEKTU!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie otwierające działania w ramach realizacji projektu „Poznajmy się – piaseczyńskie spotkania z Ukrainą”. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2022 wtorek o godz. 16.00 w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, sala widowiskowa, parter.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Piasecznie.
„Poznajmy się – piaseczyńskie spotkania z Ukrainą” to projekt, którego ideą jest zmiana postawy Polaków w stosunku do Ukraińców w Polsce. Bliższe poznanie ma służyć zmniejszeniu dystansu oraz ograniczeniu postaw ksenofobicznych i hermetyzacji środowiska Ukraińców w Polsce. Projekt składa się z dwóch części kulturalnej oraz społecznej. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG