Pomóź ukrainie plakat

Pomóż Ukrainie

Szanowni mieszkańcy! Serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie w przynoszenie produktów. Otrzymujemy informacje zarówno z granicy jak i z miast leżących blisko granicy, że na ten moment nie potrzebują darów. Muszą rozdysponować to co już mają i nie możemy ich zarzucać wszystkim co mamy. Dlatego to co mamy w domku będziemy rozdysponowywać potrzebującym rodzinom, które przyjęły pod swój dach rodziny z Ukrainy.

  • Będziemy dyżurować w domku od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00-20.00.

Trzeba pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i ciągle ulega zmianie.