„Najlepsza Tarta Wytrawna”

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

Najlepsza tarta wytrawna.

Organizator konkursu:

Stowarzyszenie „Pomysł na Józefosław”, 05-509 Józefosław, ul. Ogrodowa 42

Termin Konkursu:

Konkurs odbędzie się w terminie 24 września 2023. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 września 2023 podczas Kiermaszu Jesiennego w Szkółce Ogrodniczej Acrocona przy ul. Wilanowskiej 1 w Józefosławiu.

Cel konkursu:

 • wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu
 • budowa więzi wśród lokalnej społeczności
 • wyzwalanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców

Warunki uczestnictwa:

 • Dostarczenie i zaprezentowanie w dniu 24 września 2023 r. tarty na Kiermasz Jesienny
 • Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
 • W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej ani ich rodziny
 • Organizator nie refunduje kosztów udziału w imprezie, w tym kosztów transportu i przygotowania produktu.
 • Organizator zapewnia miejsce do prezentowania tarty wytrawnej oraz sztućce i talerzyki do degustacji

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie Kiermaszu Jesiennego w szkółce Acrocona dnia 24 września 2023 r. o godz. 13.00 (tartę należy dostarczyć najpóźniej do godz. 12.45 na specjalnie przygotowane stoisko na terenie Szkółki)
 • Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
 • Zostaną przyznane 3 nagrody (1, 2 i 3 miejsce).

Jury oceniając potrawy będzie brało pod uwagę: walory smakowe, wygląd (apetyczność) oraz nowatorskość przepisu.

Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. Postanowienia Komisji są niepodważalne. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 24 września 2023 r.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o przepisach zgłoszonych do konkursu
 • Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki uczestnictwa zawarte w regulaminie
 • Wszystkie kwestie, których nie obejmuje Regulamin ustala organizator

Regulamin dostępny jest w Szkółce Acrocona.